Obchodné podmienky
Obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienkyVŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Nákup v internetovom obchode dvdautoradia.sk sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Nákup môžu uskutočniť fyzické a právnické osoby bez obmedzenia.

Zaslaním objednávky na tovar zákazník súhlasí s týmito podmienkami.


Predávajúci: Daniel Kováč, Na úvrati 43, 82104 Bratislava, IČO: 34449400, DIČ: 1025758624, Okr. úrad. Bratislava II., Odbor živn.podnikania, Reg. č. 102-31475,   NIE SOM PLATCOM DPH!

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar a tým vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.OBJEDNÁVANIE TOVARU


Tovar si môžete objednať vyplnením objednávky v internetovom obchode.  Tovar je možné objednať aj telefonicky, alebo elektronickou poštou. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky a následne bude kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom potvrdenia objednávky.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.


Každá objednávka musí obsahovať:

Meno kupujúceho

Poštovú adresu pre doručenie tovaru

Telefónne číslo alebo e-mail

Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

Počet kusov z každej položky tovaru

Dátum vystavenia objednávky

Spôsob úhrady za tovar

Spôsob prepravy a prevzatia tovaru


Ak je kupujúci právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, je potrebné uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ.PLATOBNÉ PODMIENKY


Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:


Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom na účet č.: 2923869846/1100, PAYPAL

Pri platbe prevodom je zákazník povinný uhradiť objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky. V opačnom prípade môže predávajúci zrušiť objednávku. Tým zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.


Pri prevzatí tovaru : dobierka

Pri spôsobe platby dobierkou sa kupujúci zaväzuje prevziať zásielku a uhradiť objednaný tovar pri doručení.


V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak nieje uvedené inak).


Na základe zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov je možná zmena cien na internetovom obchode aj bez upozornenia.

 

 

TERMÍN A SPÔSOB DODANIA


Objednaný tovar expedujeme zvyčajne do 24 hodín od prijatia objednávky . Dodanie tovaru kupujúcemu teda netrvá dlhšie než 1-3 dni.

Objednávky tovaru, ktorý nie je trvalo skladom , vybavujeme do 2-3 týždňov podľa dispozície výrobcu a po dohovore s kupujúcim.

Po dohode zaisťujeme dodanie tovaru na miesto určenia a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Slovenskou poštou

- osobne – iba po predchádzajúcom dohovore

Za doručenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. V prípade záujmu zabezpečíme aj odbornú montáž, ktorá nieje zahrnutá v cene tovaru. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (Faktúru), ktorý  slúži aj ako záručný list. Ceny za prepravu sú stanovené cenníkom dopravcov resp. cenami uvedenými na internetovom obchode.CENY DOPRAVY

Zásielky na Slovensko odosielame poštou ako poistený balík 1.triedy, pri tovare v hodnote do 100,-€ a hmotnosti do 1 kg ako doporučený list 1.triedy .Poštovné hradí predávajúci.

- pri zásielkach do zahraničia, alebo odosielaných na žiadosť kupujúceho iným spôsobom, účtujeme skutočné náklady dopravcu.

 

 

REKLAMÁCIE A SERVIS


Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodaný tovar. V prípade mechanického poškodenia obalu je kupujúci povinný skontrolovať obsah balenia a v prípade poškodenia tovaru vykonať o tom zápis s dopravcom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Pri nedodržaní tohto postupu nebude možné na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru brať ohľad. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list (ak je k príslušnému tovaru dodaný) alebo doklad o kúpe. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby primerané a výrobok nie je možné opraviť iným spôsobom tak, aby boli obnovené všetky jeho predchádzajúce funkcie a parametre.

Pri uplatnení prípadnej reklamácie postupujte nasledovne:

- Zavolajte, prípadne pošlite e-mail, kde uvediete typ výrobku /výrobné číslo/, číslo predajného dokladu a popis závady

- Naši technici posúdia závadu a v prípade jej možného odstránenia telefonicky /mailom/ Vás budú kontaktovať a inštruovať pri odstránení závady. Týka sa to hlavne nesprávnych inštalácií, zapojenia kabeláže atd.

- Zašlete tovar na adresu predávajúceho spolu so záručným listom, dokladom o kúpe a popisom závady

Ak sa prejaví chyba pri prvom použití výrobku, najneskoršie do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci okamžitú výmenu za bezchybný kus v týchto prípadoch:

- tovar nie je viditeľne použitý

- reklamácia bola riadne nahlásená

- daný tovar je dostupný na sklade


Všetky záručné a pozáručné opravy zaisťuje predávajúci v súlade s obchodným zákonníkom.


Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené : použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým alebo úmyselným poškodením, prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku, živelnoupohromou, iným ako bežným používaním na ktoré je výrobok určený. Väčšina nášho tovaru je určená na montáž vyškoleným pracovníkom, preto odporúčame zveriť montáž odbornému servisu. Pri poškodení spôsobenom nesprávnou montážou záruka zaniká. 

VRÁTENIE TOVARU


Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil.  Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkým príslušenstvom.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov e-shope www.dvdautoradia.sk

 

 1. Spoločnosť Daniel Kováč, so sídlom Na úvrati 43, 82104 Bratislava, IČO 34449400, zapísaná v živnostenskom registri Okr. úrad. Bratislava II., Odbor živn.podnikania, Reg. č. 102-31475 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko

 • e-mailovú adresu

 • telefónne číslo

 • adresu/sídlo

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu. 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané predávajúcim teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  1. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese predávajúceho

 

 1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.dvdautoradia.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

   • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

   • základné funkčnosti webových stránok.

     

 

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.


  • Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 

 

 1. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,

  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Všetok tovar je majetkom predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Až potom prechádza vlastnícke právo na odberateľa. Vyhradzujeme si právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je na www.dvdautoradia.sk. Súhlas s obchodnými podmienkami vyjadruje kupujúci pri posielaní objednávky. Prípadné námietky k obchodným podmienkam je možné
vyjadriť písomnou formou.

Vaša spokojnosť je náš cieľ.ORGÁN DOZORU


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

e-mail: ba@soi.sk