Obchodné podmienky
Obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienkyVŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Nákup v internetovom obchode dvdautoradia.sk sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Nákup môžu uskutočniť fyzické a právnické osoby bez obmedzenia.

Zaslaním objednávky na tovar zákazník súhlasí s týmito podmienkami.


Predávajúci: Daniel Kováč, Na úvrati 43, 82104 Bratislava, IČO: 34449400, DIČ: 1025758624, Okr. úrad. Bratislava II., Odbor živn.podnikania, Reg. č. 102-31475,   NIE SOM PLATCOM DPH!

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar a tým vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.OBJEDNÁVANIE TOVARU


Tovar si môžete objednať vyplnením objednávky v internetovom obchode.  Tovar je možné objednať aj telefonicky, alebo elektronickou poštou. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky a následne bude kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom potvrdenia objednávky.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.


Každá objednávka musí obsahovať:

Meno kupujúceho

Poštovú adresu pre doručenie tovaru

Telefónne číslo alebo e-mail

Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

Počet kusov z každej položky tovaru

Dátum vystavenia objednávky

Spôsob úhrady za tovar

Spôsob prepravy a prevzatia tovaru


Ak je kupujúci právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, je potrebné uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ.PLATOBNÉ PODMIENKY


Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:


Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom na účet č.: 2923869846/1100, PAYPAL

Pri platbe prevodom je zákazník povinný uhradiť objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky. V opačnom prípade môže predávajúci zrušiť objednávku. Tým zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.


Pri prevzatí tovaru : dobierka

Pri spôsobe platby dobierkou sa kupujúci zaväzuje prevziať zásielku a uhradiť objednaný tovar pri doručení.


V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak nieje uvedené inak).


Na základe zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov je možná zmena cien na internetovom obchode aj bez upozornenia.

 

 

TERMÍN A SPÔSOB DODANIA


Objednaný tovar expedujeme zvyčajne do 24 hodín od prijatia objednávky . Dodanie tovaru kupujúcemu teda netrvá dlhšie než 1-3 dni.

Objednávky tovaru, ktorý nie je trvalo skladom , vybavujeme do 2-3 týždňov podľa dispozície výrobcu a po dohovore s kupujúcim.

Po dohode zaisťujeme dodanie tovaru na miesto určenia a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Slovenskou poštou

- osobne – iba po predchádzajúcom dohovore

Za doručenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. V prípade záujmu zabezpečíme aj odbornú montáž, ktorá nieje zahrnutá v cene tovaru. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (Faktúru), ktorý  slúži aj ako záručný list. Ceny za prepravu sú stanovené cenníkom dopravcov resp. cenami uvedenými na internetovom obchode.CENY DOPRAVY

Zásielky na Slovensko odosielame poštou ako poistený balík 1.triedy, pri tovare v hodnote do 100,-€ a hmotnosti do 1 kg ako doporučený list 1.triedy .Poštovné hradí predávajúci.

- pri zásielkach do zahraničia, alebo odosielaných na žiadosť kupujúceho iným spôsobom, účtujeme skutočné náklady dopravcu.

 

 

REKLAMÁCIE A SERVIS


Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodaný tovar. V prípade mechanického poškodenia obalu je kupujúci povinný skontrolovať obsah balenia a v prípade poškodenia tovaru vykonať o tom zápis s dopravcom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Pri nedodržaní tohto postupu nebude možné na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru brať ohľad. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list (ak je k príslušnému tovaru dodaný) alebo doklad o kúpe. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby primerané a výrobok nie je možné opraviť iným spôsobom tak, aby boli obnovené všetky jeho predchádzajúce funkcie a parametre.

Pri uplatnení prípadnej reklamácie postupujte nasledovne:

- Zavolajte, prípadne pošlite e-mail, kde uvediete typ výrobku /výrobné číslo/, číslo predajného dokladu a popis závady

- Naši technici posúdia závadu a v prípade jej možného odstránenia telefonicky /mailom/ Vás budú kontaktovať a inštruovať pri odstránení závady. Týka sa to hlavne nesprávnych inštalácií, zapojenia kabeláže atd.

- Zašlete tovar na adresu predávajúceho spolu so záručným listom, dokladom o kúpe a popisom závady

Ak sa prejaví chyba pri prvom použití výrobku, najneskoršie do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci okamžitú výmenu za bezchybný kus v týchto prípadoch:

- tovar nie je viditeľne použitý

- reklamácia bola riadne nahlásená

- daný tovar je dostupný na sklade


Všetky záručné a pozáručné opravy zaisťuje predávajúci v súlade s obchodným zákonníkom.


Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené : použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým alebo úmyselným poškodením, prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku, živelnoupohromou, iným ako bežným používaním na ktoré je výrobok určený. Väčšina nášho tovaru je určená na montáž vyškoleným pracovníkom, preto odporúčame zveriť montáž odbornému servisu. Pri poškodení spôsobenom nesprávnou montážou záruka zaniká. 

VRÁTENIE TOVARU


Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil.  Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkým príslušenstvom.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Všetky dôverné informácie o Vašej osobe/firme budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu a potrebujeme ich pri realizácii objednávky a zaúčtovaniu Vašej platby za tovar, ku komunikácii s Vami a k doručeniu objednaného tovar v poriadku na Vašu adresu.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Všetok tovar je majetkom predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Až potom prechádza vlastnícke právo na odberateľa. Vyhradzujeme si právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je na www.dvdautoradia.sk. Súhlas s obchodnými podmienkami vyjadruje kupujúci pri posielaní objednávky. Prípadné námietky k obchodným podmienkam je možné
vyjadriť písomnou formou.

Vaša spokojnosť je náš cieľ.ORGÁN DOZORU


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

e-mail: ba@soi.sk